Avskaffa hyrskatten!

 

Vi betalar olika mycket skatt här i landet beroende på hur vi bor. Den som bor i hyresrätt kan betala upp till ett par tusenlappar mera i månaden än den som bor i ett ägt boende. Det blir resultatet när man tittar på den samlade bilden av skatter, avdrag och avgifter för olika boendeformer. Det är den här samlade effekten som vi kallar för hyrskatten.

 

Den ställer till det på många sätt både för hyresgästen och för samhället i stort. Först och främst gräver den orättfärdigt djupa hål i hyresgästernas plånböcker. Och deras plånböcker är inte på något sätt mindre känsliga för grävande än andras. Hyrskatten försvårar också för nybyggandet, liksom för upprustning av hyresrätter. Visst skulle det byggas mera om hyrorna i de nybyggda husen blev så rimliga att fler hade möjligt att efterfråga dem. Och visst vore det lättare att genomföra rejäla upprustningar där det behövs, om inte hyrorna sprang upp till en nivå som tvingar hyresgästerna att flytta. Jag är fullt medveten om att ändrad lagstiftning om skatter och avdrag inte är det enda som behövs för att vi ska kunna bygga bort bostadsbristen eller för att kunna hantera det stora upprustningsbehovet, men det är en stor och viktig pusselbit.

 

Det är också en viktig valfrihetsfråga, Alla boendeformer behövs, egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Människorna ska i största möjliga mån få välja det boende som passar just dem bäst, det är inget som staten med hjälp av skatte- och avdragssystem ska lägga sig i och styra.

 

Så låt oss hjälpas åt att få våra politiker att avskaffa denna orättfärdiga hyrskatt!

 

Björn Johansson

ordförande

Hyresgästföreningen

region Sydost

 

Så mycket fick de olika boendeformerna i stöd

 

 

Så mycket fick de

olika boendeformerna

i stöd under 2011

i miljarder kronor

 

 

Läs mer i skriften Balanserade Ekonomiska villkor

 

Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster.

 

Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Över en halv miljon hushåll är

med i Hyresgästföreningen.

Kolla in oss på Youtube

Kolla in oss på Facebook